AUDIOWIZUALNE CECHY PRZEKAZU

Współczesna scena komunikacyjna sprzyja, jak się zdaje, audiowizualnej…
AUDIOWIZUALNE CECHY PRZEKAZU
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Współczesna scena komunikacyjna sprzyja, jak się zdaje, audiowizualnej inte­gracji przedstawień teatralnych, wzmacnia ich intermedialną audiowizualność. Tak więc współcześnie występują znaczne obszary audiowizualne – o rodowodzie technicznym, ale także o rodowodzie behawioralnym – pozwalające trafnie stoso­wać kategorię audiowizualności.Tworzywo przekazów telewizyjnych jest niejednorodne, jest syntetyczne. Zazwy­czaj mówi się o różnych materiałach: wizualnych (obraz, słowo pisane) i audial- nych (mowa, dźwięki naturalne, muzyka), bądź werbalnych (mowa, słowo pisane) i niewerbalnych (obraz, dźwięki naturalne, muzyka), bądź też o znakach ikoni- cznych (obraz, dźwięki naturalne) i znakach symbolicznych (mowa, słowo pisane, muzyka). Ten różnorodny materiał – niezależnie od kryterium podziału – służy swoistemu powtórzeniu rzeczywistości organizowanej lub obserwowanej przed i przez kamerę drogą technicznej, mechanicznej reprodukcji w celu przekazania określonych znaczeń od nadawcy tekstu. Podstawą tych znaczeń jest oczywiście synkretyzm. Jak jednak „współżyją” ze sobą te różnorodne elementy na poziomie wypowiedzi, na jakich zasadach współwystępują i współfunkcjonują?

Pozostałe artykuły o edukacji:

Related Post

Wycena antyków Kraków

Antyki Kraków skup

Sklep militarny Kraków

top