Druki szkolne

Prowadzenie dokumentacji w szkole, podobnie jak w przypadku…
Druki szkolne
1 vote, 2.00 avg. rating (59% score)

druki-szkolne-10Prowadzenie dokumentacji w szkole, podobnie jak w przypadku innych instytucji oraz firm, jest mocno zbiurokratyzowane. Od administracji wymaga się tworzenia i gromadzenia różnorodnych dokumentów. Wiele z nich dotyczy spotkań z rodzicami.

Tworzone są między innymi harmonogramy spotkań, które zawierają informacje o tematach „wywiadówek”. Rodzice danego dziecka potwierdzają swoim podpisem, że spotkanie odbyło się w określonym czasie. Podpisują także odbiór każdego dokumentu, który szkoła ma obowiązek rodzicowi przedstawić. Są to na przykład: propozycje ocen półrocznych lub rocznych, statut, regulamin oceniania, itp.

Szkoła prowadzić musi także księgowość. Dokumentuje wszelkie rozliczenia, a więc wpływy i wydatki, których charakter zależny jest od statusu szkoły, czyli od tego czy jest to szkoła publiczna czy niepubliczna.

Odrębną kategorią są dokumenty, które szkoła tworzyć musi dla swoich uczniów (typu legitymacje i indeksy, dyplomy, świadectwa, arkusze ocen), które oczywiście nie mogą mieć dowolnej formy. Aby były ważne muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Inaczej będą wyglądać świadectwa promocyjne w szkole podstawowej, a inaczej w gimnazjum, liceum, szkole zawodowej lub specjalnej. Różne też będą świadectwa ukończenia ww. szkół. Pomocą dla administracji mogą okazać się oferowane przez różne firmy gotowe druki szkolne, które pozwolą właściwie tworzyć wymagane dokumenty i zapewnią zgodność z obowiązującymi aktualnie przepisami.

Pozostałe artykuły o edukacji:

Related Post

top