Efekty odwadniania gruntów ornych i użytków zielonych

Nadmiar wody z terenu zmeliorowanego przedostaje się do…
Efekty odwadniania gruntów ornych i użytków zielonych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka42.jpgNadmiar wody z terenu zmeliorowanego przedostaje się do rowów w dwojaki sposób: jako woda powierzchniowa, pochodząca z ulewnych deszczy lub zalewów; jest ona przejmowana przez rów i szybko odprowadzana, zanim wsiąknie w głąb profilu glebowego; jako woda gruntowa, której nadmiar przesącza się z profilu glebowego. Jest to przede wszystkim woda grawitacyjna, której dana gleba nie może utrzymać w swoim profilu i która nie znalazła drogi, by spłynąć w głębsze warstwy gleby. O szybkości przesączania się wody z gleby decyduje jej przepuszczalność. Głębokością rowu reguluje się pożądany poziom zwierciadła wody, jaki chcemy uzyskać w meliorowanym terenie. Odwadniające działanie rowu zależy od zwięzłości danej gleby, maleje ono ze wzrostem odległości od rowu, szybciej w glebach lekkich. Rowy wykonuje się głównie na łąkach, w zasadzie w układzie równoległych ciągów, o rozstawie zależnej od obliczonego zasięgu ich działania. Odwadniające lub nawadniające działanie rowu przedstawiono schematycznie na rysunkach. Na rysunkach tych oznaczono przerywanymi liniami układanie się zwierciadła wody gruntowej w glebie, zależnie od stanu wody w rowie. Linie te nazywane są krzywymi depresji.

——————————
polecamy: www.bonusiki.pl

Pozostałe artykuły o edukacji:

Related Post

top