Funkcja poznawcza

DZIAŁANIE INTERAKCYJNE Działanie interakcyjne zakłada zaangażowanie się bezpośrednie…
Funkcja poznawcza
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

DZIAŁANIE INTERAKCYJNE

Działanie interakcyjne zakłada zaangażowanie się bezpośrednie uczestników sytuacji. Z jednej strony podlegają oni oddziaływaniu wielu czynników zgodnych z wyobrażeniami i przyzwyczajeniami, pewne jednak czynniki zaskakują ich samym pojawieniem się, przebiegiem czy siłą. Z drugiej strony, jednostka uruchamia swoim zachowaniem lawinę następstw, z których pewne przewiduje z góry, inne zaś nie są przez nią przewidywane lub też są w ogóle z góry nieprzewidywalne. Widz, który znajduje się na zewnątrz zdarzenia i z założenia nie może wziąć w nim udziału, może jednak starać się o dystans, uważną obserwację i analizę, może umiejętnie rozpoznać rysujące się motywy postępowania i wzajemne sprzężenia zaangażowanych w spotkanie osób, a także przebieg działań, ich dramaturgię, punkty zwrotne, starcia stron, nieoczekiwane rezultaty. Widz może spontaniczność cudzego działania uzupełnić własną refleksyjnością. Może autentyzm przeżycia innych dopełnić swoim staraniem o trafne odczytanie znaczeń, o ich zinterpreto­wanie, nie na podstawie osobistego uwikłania w sytuację, zainteresowania rezulta­tem interakcyjnej gry, i nie pod wrażeniem bezpośrednich doznań, ale opierając się na obserwacji z dystansu, z wielu różnych punktów widzenia naraz.

Pozostałe artykuły o edukacji:

Related Post

Wycena antyków Kraków

Antyki Kraków skup

Sklep militarny Kraków

top