funkcje poznawcze w schizofrenii

Wielkość głowy korzenia jest, podobnie jak u innych…
funkcje poznawcze w schizofrenii
1 vote, 3.00 avg. rating (69% score)

edukacja (40)Wielkość głowy korzenia jest, podobnie jak u innych roślin korzeniowych, cechą odmianową. Ulega jednak dużym wahaniom pod wpływem warunków środowiskowych. Poszczególne odmiany różnią się porowatością tkanek związaną z rozluźnieniem wiązek naczyniowych rdzenia aż do zupełnego ich rozerwania. Inną niepożądaną cechą korzeni cykorii jest ich zdrewnienie, powstające w wyniku większej zawartości błonnika. Występuje ono m. in. przy stosowaniu mniejszej rozstawy roślin. W badaniach J. Lachowskiego intensywne nawożenie mineralne nie powodowało zwiększenia drewnienia korzeni. Występowanie korzeni rozwidlonych zależne jest od odmiany i warunków środowiska. Więcej korzeni rozwidlonych występuje na glebach ciężkich o twardym podłożu, przy większej rozstawie roślin i przy nierównomiernym rozmieszczeniu nasion w glebie. Stosowanie świeżego obornika oraz zbyt wysokie dawki NPK Wpływają na zwiększenie liczby korzeni rozwidlonych. Późniejszy siew zmniejsza ich liczebność. Zawartość suchej masy w świeżych korzeniach waha się od 18 do 25%. Im jest ona wyższa, tym większa jest wartość technologiczna korzeni, zwłaszcza że istnieje pewna zależność między ilością suchej masy a zawartością w nich inuliny. W świeżej masie korzeni cykorii występuje ok. 1,1% białka, 0,3% tłuszczu, 20,3% substancji bezazotowych, 1,3% błonnika, oraz 1,2% popiołu. W latach o chłodnej i opóźnionej wiośnie zdarza się, że 60-80% roślin wytwarza pośpiechy.

………
– serwis ekspresów nivona Warszawa
– nauka gry na gitarze klasycznej poznań
– Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów
– gabloty muzealne – Paraga Centrum
– gabloty ekspozycyjne Paraga Centrum
– gablota wystawowa Paraga
– kurs trenera personalnego kraków
– gablota korkowa Paraga Centrum
– gabloty szklane Paraga
– gabloty wystawowe Paraga Centrum

Pozostałe artykuły o edukacji:

Related Post

top